PIM - Presentera / C / 6 Photo Story
 [Missing text /templates/common/printpage for EN][Missing text /templates/common/emailpage for EN][Missing text /templates/common/sitemap for EN]
HANTERA SÖKA SKRIVA KOMMUNICERA BILD LJUD PRESENTERA PLANERA VIDEO LÄRRESURSER


PRESENTERA

  A Bildspel
  B Färg, ljud och rörelse
  C Berätta mera
  Inspirationsfilm
  1 Kom igång
  2 Övningar i berättande
  3 Digital storytelling
  4 Storyboard
  5 Samla material
  6 Photo Story
  Instruktionsfilm
  7 Publiken väntar
  Övning
 


  

6 Photo Story 

Microsoft PhotoStoryMicrosoft Photo Story är ett program för att skapa bildberättelser. Det är gratis att ladda hem från Microsofts webbplats för Photo Story. Se till att du har senaste versionen av Photo Story. Här använder jag version 3.0.

Photo Story går arbetet att sätta samman bilder och ljud i ett huj. Har du bilder, manus och bakgrundsmusik redo, är det bara att sätta igång.

Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder   
Starta Photo Story och bocka för att du ska skapa en ny historia, Starta en ny berättelse. Klicka på Nästa. I rutan som visas väljer du att hämta in dina bilder genom att klicka på knappen Importera bilder. Leta upp dina bilder på datorn. Vill du hämta in alla bilderna på en gång markerar du den första filen, trycker ner Shift-tangenten och klickar på den sista bilden i mappen. Klicka på OK för att hämta in bilderna.

När du hämtat dina bilder kan du redigera dem

Dina bilder hamnar i filmremsan längst ner. Men innan du börjar arbeta med dem ska du spara ditt projekt. Välj i knappraden längst ner i programfönstret, Spara projekt. Ta fram den plats på datorn där du vill spara, ge ditt projekt ett namn och välj Spara. Spara regelbundet under arbetets gång. Så länge du har dina projektfiler kvar kan du justera och ändra i filmen.

För att byta plats på bilderna i filmremsan klickar du på en bild, drar och släpper den vid önskad placering. Du kan också använda knapparna till höger om filmremsan.

När du markerar en bild i visas bilden i Monitorn och du kan göra justeringar på bilden. Till din hjälp har du en rad av verktyg som kan du använda för att fixa till dina bilder. Du kan rotera bilderna, ändra ljus och kontrast och lägga på en del effekter, till exempel göra dem svartvita. Vill du ta bort någon bild markerar du den och trycker på Delete-tangenten.

Har du en blandning av stående och liggande bilder är det en god idé att göra alla bilder lika stora. Det ger ett snyggare slutresultat. Kanske ser du svarta kanter runt bilden när den visas i monitorn? Då tar du enkelt bort dem genom att klicka på Ta bort svarta kanter.

Photo Story söker igenom dina bilder och visar en bild i taget som har svarta kanter. Till vänster visas ett förslag var man kan beskära bilden och till höger visas resultatet. Om du vill flytta beskäringspunkten i bilden till vänster klickar med musmarkören och drar markeringen till önskat läge. Klicka på Ja när du blir nöjd.

Du får hjälp att ta bort svarta kanter

Observera att bilderna i din mapp på datorn förblir oförändrade. Du kan alltid importera dem på nytt i originalutförande.

Markera första bilden i filmremsan och bläddra igenom alla bilderna för att se om du är nöjd. Klicka på Nästa när du är klar.

Steg 2 - Skriv text       
I nästa moment kan du lägga till texter till dina bilder, till exempel en titelsida eller en sluttext. Om du inte vill ha någon text i din film väljer du bara Nästa.

Vill du ha text på någon bild klickar du på bilden i filmremsan och skriver i textrutan. Med knapparna ovanför textrutan kan du välja teckensnitt, färg, storlek och var texten ska placeras. Resultatet visas i monitorn. I menyn under Monitorn kan du även välja en effekt på markerad bild.

Skriv text på din bild

Steg 3 - Spela in berättarröst och gör zoomningar     
Nu det är dags att spela in berättarröst till bilderna. Har du manuset redo? Klicka på den röda inspelningsknappen för att starta inspelningen. Prata i mikrofonen.

När du vill gå till nästa bild klickar du på den lilla knappen med en pil och fortsätter prata. När du är klar med alla bilderna klickar du på knappen med en kvadrat på för att stoppa inspelningen. Klicka på första bilden i filmremsan och sedan på Förhandsgranska för att se och höra.

Spela in berättarröst

Blir du inte nöjd klickar du på en bild i taget och använder knappen med en bakåtböjd pil för att ta bort ljud eller inställningar. Sedan kan du spela in en gång till.

Om du vill kan du skriva i vad du ska säga till varje bild i textrutan under knapparna för inspelning. Texten kommer inte att synas någonstans, utan ska bara vara ett stöd för dig under inspelningen.

Photo Story gör automatiskt zoomningar och panoreringar på alla bilder, utom de du lagt text på. Vill du ändra på dessa eller göra dina egna inställningar klickar du på knappen Anpassa rörelse. Bocka för Ange start och slutposition för rörelsen och justera zoomningar för start eller slutpositioner genom att klicka och dra i markeringarna runt bilderna. Klicka på Förhandsgranska för att se resultatet innan du sparar och stänger fönstret.

Du kan ställa in zoomningar som du vill

Under fliken Övergång kan du också göra övergångar mellan bilderna. Använd rullisten för att se vilka övergångar som finns i programmet. Klicka på Förhandsgranska för att se resultatet innan du sparar.

Vill du göra ett bildspel utan berättarröst klickar du på Anpassa rörelse med en gång. Ställ in de rörelser du vill ha och ställ in hur länge var bild ska visas under fliken Rörelse och varaktighet.

Klicka på knappen Spara projekt och ersätt eventuellt din tidigare sparade projektfil. Klicka på Nästa för att gå vidare. Observera att projektfilen som skapas när du sparar projektet kan bli stor. Men när du sparar den slutliga filmen blir filmen 7-8 gånger mindre.  

Steg 4 - Lägg till musik     
I detta steg kan du lägga till bakgrundsmusik. Hämta musik genom att klicka på knappen Välj musik. Leta upp ljudfilen på din dator, markera och välj Öppna. Dra i reglaget för att höja eller sänka volymen på musiken. Klicka på Förhandsgranska för att provlyssna om ljudet är lagom högt.

Lägg märke till den skojiga knappen Skapa musik. Du kan inte skapa musik på riktigt i programmet, men det finns en lång rad musikstilar inlagda och du kan välja i vilket stämningsläge, i vilket tempo och med vilket instrument musiken ska spelas.

Klicka på Nästa när du är klar. 

Steg 5 - Spara och exportera    
När filmen är klar är det dags att exportera den. Först då är det möjligt att visa filmen på datorer som inte har Photo Story installerat. När du exporterar bestämmer du också hur stor din färdiga fil ska bli genom att välja vilken kvalité filmen ska ha. 

Den projektfil du har sparat i under arbetets gång kan bara öppnas i Photo Story. Så länge du har projektfilerna kvar på din dator kan du öppna projektet och göra ändringar i filmen eller nya exporter till andra format. Projektfilerna tar stort utrymme på datorn och du kan radera dem efter du har gjort din export.

Välj först vad berättelsen ska användas till. Till exempel För uppspelning på din dator (Spara berättelsen för uppspelning på datorn). Klicka på Bläddra, välj var du vill spara och skriv ett filnamn.

Inställningar för att exportera film

Om du klickar på knappen Inställningar kan du välja ett annat visningsformat eller välja en annan kvalité än den föreslagna. I fönstret som visas väljer du bland förslagen i listan. Här kan du prova dig fram. Profil för datorer med visningsstorleken 640x480 fungerar fint för mig. Det ger en film som är stor och fin att titta på. Filen blir inte allt för stor och kvalitén bra. Vill du publicera din film på en webbsida kan ett mindre visningsformat vara lämpligt, till exempel 320x240.

Inställningar för storlek

Välj OK när du är klar. Klicka på knappen Spara Projekt och ersätt eventuellt din tidigare sparade projektfil. Projektfilen blir ofta stor men den exporterade mediefilen blir mindre.

Klicka på Nästa för att exportera din film. Programmet exporterar filmen och efter en kort stund är filmen är klar för visning.

Obs! Mediaspelaren VLC kan ha problem med att visa bilderna i Photostoryfilmen. Resultatet blir bara en svart ruta men rösten och musiken hörs. Pröva istället Windows Media Player så ska det inte vara några problem. (jan- 2013).[Missing text /templates/common/printpage for EN] [Missing text /templates/common/emailpage for EN]
[Missing text /templates/common/sitemap for EN] [Missing text /templates/search/quicksearch for EN]

[Missing text /templates/common/login for EN]

2013 © Skolverket