PIM -
 [Missing text /templates/common/printpage for EN][Missing text /templates/common/emailpage for EN][Missing text /templates/common/sitemap for EN]
HANTERA SÖKA SKRIVA KOMMUNICERA BILD LJUD PRESENTERA PLANERA VIDEO LÄRRESURSER


  Vad är PIM
  Är du PIM-klar?
  Studiehjälp
 
  Till huvudman
  Programvaror i PIM
  Informationsmaterial
  Om webbplatsen
  

IntroduktionVälkommen till PIM
Här hittar du tio handledningar som kan hjälpa dig höja din IT och mediekompetens.
PIM kan du studera tillsammans med dina arbetskamrater men också använda som stöd i  ditt eget dagliga arbete. Välj själv din väg genom handledningarnas alla exempel, övningar och filmer.

PIM avvecklas 1 juli 2014

I juli 2013 tog generaldirektör Anna Ekström ett beslut om att avveckla utbildningen Praktisk it- och mediekompetens, PIM. Det innebär att från och med den 1 juli 2014 måste alla skolor och förskolor ha avslutat sin PIM-utbildning.

Efterfrågan på PIM-utbildningen har minskat. Det saknas också medel för att fortsätta driva utbildningen och pilotprojektet. Skolverket har sedan 2011 inte fått några riktade medel för att driva regeringsuppdraget om it i skolan där PIM ingår.

PIM har bedrivits mycket framgångsrikt under sju år och ett stort antal av landets skolor och förskolor har genomfört utbildningen.

Avvecklingen innebär att från och med den 1 juli 2014 måste alla skolor och förskolor ha avslutat sin PIM-utbildning. Efter det datumet kan man inte längre ta del av handledningarna på denna webbplats.

Eftersom PIM ska avslutas tar vi inte längre emot nya förskolor och skolor till PIM-utbildningen. Just nu planerar vi inte heller att ta fram något material som liknar PIM

Vi tackar för er medverkan och hoppas att ni har haft stor glädje av PIM.

Frågor om avvecklingen
Maria Weståker
Chef för undervisningstödsenheten
E-post:
maria.westaker@skolverket.se
Tel: 08-5273 3193[Missing text /templates/common/printpage for EN] [Missing text /templates/common/emailpage for EN]
[Missing text /templates/common/sitemap for EN] [Missing text /templates/search/quicksearch for EN]

[Missing text /templates/common/login for EN]

2013 © Skolverket